Chỉ đạo điều hành

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2016
Ngày đăng 29/08/2016 | 15:22 PM  | Lượt xem: 274

Ngày 26/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 217-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2016

Nội dung xem tại đây