Chỉ đạo điều hành

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 12/09/2016 | 16:32 PM  | Lượt xem: 194

Ngày 08/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 10-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên.

Nội dung xem tại đây