Chỉ đạo điều hành

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.
Ngày đăng 12/09/2016 | 16:35 PM  | Lượt xem: 250

Ngày 8/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 11-TT/QU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Nội dung xem tại đây