Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận (Lớp 1, 2).
Ngày đăng 12/09/2016 | 16:39 PM  | Lượt xem: 231

Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên đã ban hành công văn số 280-CV/QU về rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận (Lớp 1, 2).

Nội dung xem tại đây