Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năm 2017
Ngày đăng 12/09/2016 | 16:42 PM  | Lượt xem: 212

Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 283-CV/QU về việc đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năm 2017.

Nội dung xem tại đây