Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo xây dựng chuyên đề thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.
Ngày đăng 12/09/2016 | 16:48 PM  | Lượt xem: 218

Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 284-CV/QU về xây dựng chuyên đề thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Nội dung xem tại đây