Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:02 AM  | Lượt xem: 569

Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, UBND quận ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND về đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ năm 2016 (Xem chi tiết tại đây)