Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động hưởng ứng" Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" Kỷ niệm 62 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016) Hướng tới 13 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2016)
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:34 AM  | Lượt xem: 450

Triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động hưởng ứng" Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" Kỷ niệm 62 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016) Hướng tới 13 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2016)

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, UBND quận ban hành Kế hoạch 266/KH-UBND về tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động hưởng ứng" Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" Kỷ niệm 62 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016) Hướng tới 13 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2016) (Xem chi tiết tại đây)