Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2016-2017
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:42 AM  | Lượt xem: 270

Triển khai Kế hoạch thực hiện Trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2016-2017

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, UBND quận ban hành kế hoạch số 267/KH-UBND, kế hoạch thực hiện Trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)