Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021
Ngày đăng 16/03/2017 | 15:47 PM  | Lượt xem: 2219

Ngày 15/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Nội dung xem tại đây /documents/300974/1128665/kh107_signed.pdf/4f47d4fc-57d7-4165-914b-277e9f56bdab