Chỉ đạo điều hành

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 16/03/2017 | 17:13 PM  | Lượt xem: 671

Nội dung xem tại đây