Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận trong tình hình mới

Ngày đăng 22/09/2021 | 07:51  | Lượt xem: 301
Ngày 21/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống...

Thông báo 485-TB/BCĐ Kết luận của Ban chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 17/09/2021 | 03:56  | Lượt xem: 360
Ngày 17/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 ban hành Thông báo 485-TB/BCĐ Kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 Quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch...

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/09/2021 | 09:06  | Lượt xem: 559
Ngày 16/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1697/UBND-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 15/09/2021 | 03:33  | Lượt xem: 294
Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 13/09/2021 | 11:09  | Lượt xem: 281
Ngày 12/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1670/UBND-YT về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống...

Tăng tốc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/09/2021 | 08:44  | Lượt xem: 700
Ngày 08/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND về việc tăng tốc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 04:09  | Lượt xem: 659
Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Phương án phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/09/2021 | 08:02  | Lượt xem: 1704
Ngày 07/9/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Phương án số 15/PA-UBND về việc phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo 468-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2021 | 06:13  | Lượt xem: 684
Ngày 06/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 468-TB/QU về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên. Nội dung xem tại đây

Thông báo 467-TB/QU Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2021 | 06:12  | Lượt xem: 694
Ngày 05/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 467-TB/QU Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên. Nội...

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2021 | 09:45  | Lượt xem: 1569
Ngày 04/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND về việc thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,...

Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19 và phương án xử trí khi có các trường hợp mắc covid-19 tại cơ quan Dân Đảng và cơ quan UBND quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2021 | 09:35  | Lượt xem: 597
Ngày 01/9/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ về phòng, chống dịch covid-19 và phương án xử trí khi có các trường hợp mắc covid-19 tại...

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 9 năm 2021

Ngày đăng 06/09/2021 | 09:32  | Lượt xem: 242
Ngày 30/8/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm tháng 9/2021

Quy chế 01-QC/BCĐ quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 quận Long Biên

Ngày đăng 05/09/2021 | 07:15  | Lượt xem: 581
Ngày 05/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Quy chế 01-QC/BCĐ Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 quận Long Biên Nội dung xem ...

Quyết định 245-QĐ/QU thanh lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên

Ngày đăng 05/09/2021 | 07:12  | Lượt xem: 424
Ngày 05/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định 245-QĐ/QU thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 quận Long Biên Nội dung xem tại đây

Kế hoạch 71-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của BTV Thành ủy

Ngày đăng 05/09/2021 | 07:10  | Lượt xem: 478
Ngày 05/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 71-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng,...

Kế hoạch 70-KH/QU Tổ chức đối thoại định kỳ trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 05/09/2021 | 07:07  | Lượt xem: 208
Ngày 01/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 70-KH/QU Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân...

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 30.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 31/08/2021 | 05:21  | Lượt xem: 340
Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 30.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Thông báo của Thường trực Thành ủy ngày 24.8.2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 25/08/2021 | 04:46  | Lượt xem: 433
Thông báo của Thường trực Thành ủy ngày 24.8.2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố