Chỉ đạo điều hành

Văn bản về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất huyết

Ngày đăng 21/09/2022 | 08:59  | Lượt xem: 692
Ngày 20/9/2022, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 1804/UBND-YT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất huyết. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

Kế hoạch triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 07/09/2022 | 04:14  | Lượt xem: 748
Ngày 27/7/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 129-KH/QU triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến...

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/09/2022 | 04:12  | Lượt xem: 649
Ngày 18/7/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 128-KH/QU triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ

Ngày đăng 07/09/2022 | 09:47  | Lượt xem: 281
Ngày 18/07/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021 - 2025,...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2022

Ngày đăng 07/09/2022 | 09:36  | Lượt xem: 454
Ngày 29/8/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 723-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2022.

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2022

Ngày đăng 07/09/2022 | 09:34  | Lượt xem: 360
Ngày 29/7/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 686-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2022.

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2022

Ngày đăng 07/09/2022 | 09:32  | Lượt xem: 320
Ngày 28/6/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 676-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2022.

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2022-2023

Ngày đăng 29/08/2022 | 08:06  | Lượt xem: 405
Ngày 24/8/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2022-2023. Nội dung chi tiết văn...

Văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết

Ngày đăng 18/07/2022 | 09:10  | Lượt xem: 6850
Ngày 15/7/2022, UBND Quận ban hành văn bản số 1281/UBND-YT về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2022

Ngày đăng 02/06/2022 | 04:01  | Lượt xem: 3870
Ngày 26/5/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 639-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2022. Nội dung chi...

Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 quận Long Biên

Ngày đăng 26/05/2022 | 07:44  | Lượt xem: 2421
Ngày 25/5/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày đăng 10/05/2022 | 09:23  | Lượt xem: 1145
Ngày 06/5/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây .

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 02:03  | Lượt xem: 1012
Ngày 29/4/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 622-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2022. Nội dung chi...

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 18/04/2022 | 01:04  | Lượt xem: 6858
Ngày 15/4/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND  triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung chi...

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:26  | Lượt xem: 3619
Ngày 04/3/2021, UBND quận ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết văn bản xem ...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2022

Ngày đăng 04/03/2022 | 03:42  | Lượt xem: 1982
Ngày 28/02/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 595-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2022. Nội dung chi...

Văn bản về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID -19 và các trường hợp tiếp xúc gần

Ngày đăng 24/02/2022 | 08:38  | Lượt xem: 4254
Ngày 23/02/2022, UBND quận ban hành văn bản số 242/UBND-YT về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID -19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 22/02/2022 | 09:49  | Lượt xem: 1034
Ngày 19/02/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết văn bản...

Kế hoạch tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường

Ngày đăng 17/02/2022 | 03:45  | Lượt xem: 926
Ngày 17/02/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường. Nội dung chi tiết văn bản xem...