Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội năm 2021

Ngày đăng 18/01/2021 | 08:48  | Lượt xem: 134
Ngày 11/01/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 49/UBND-YT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội năm 2021

Thông báo dự kiến các hoạt động, nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:52  | Lượt xem: 307
Nội dung chi tiết xem tại đây

Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:51  | Lượt xem: 196
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:51  | Lượt xem: 261
Ngày 10/12/2020, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lương quốc gia của Việt Nam

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:34  | Lượt xem: 104
Ngày 20/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lương quốc gia của Việt Nam. Nội...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:04  | Lượt xem: 147
Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 12-KH/QU Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên,...

Kế Hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên” Năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:02  | Lượt xem: 142
Ngày 01/12/2020 Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 11-KH/QU Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh...

Kế hoạch về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp,

Ngày đăng 28/12/2020 | 10:59  | Lượt xem: 129
Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch 10-KH/QU về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 23/12/2020 | 05:23  | Lượt xem: 284
Ngày 22/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 451/KH-UBND Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu năm 2021, Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Ngày đăng 22/12/2020 | 12:38  | Lượt xem: 261
Ngày 18/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 449/Kh-UBND về việc tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu năm...

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021

Ngày đăng 22/12/2020 | 12:36  | Lượt xem: 262
Ngày 17/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 448/Kh-UBND về đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021

KẾ HOẠCH Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 14/12/2020 | 05:51  | Lượt xem: 380
Ngày 14/12/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành KẾ HOẠCH 440/KH-UBND Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên

KẾ HOẠCH Tổ chức Sự kiện trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá quận Long Biên

Ngày đăng 14/12/2020 | 05:50  | Lượt xem: 299
Ngày 14/12/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 439/KH-UBND Tổ chức Sự kiện trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá quận Long Biên

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2021

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:50  | Lượt xem: 363
Ngày 08/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 435/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2021

KẾ HOẠCH Tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch năm 2021

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:47  | Lượt xem: 327
Ngày 08/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 436/KH-UBND về tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch năm 2021

Kế Hoạch tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên

Ngày đăng 08/12/2020 | 11:33  | Lượt xem: 422
Ngày 04/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 432/KH-UBND về tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên