Chỉ đạo điều hành

Văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết

Ngày đăng 18/07/2022 | 09:10  | Lượt xem: 6391
Ngày 15/7/2022, UBND Quận ban hành văn bản số 1281/UBND-YT về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2022

Ngày đăng 02/06/2022 | 04:01  | Lượt xem: 3321
Ngày 26/5/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 639-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2022. Nội dung chi...

Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 quận Long Biên

Ngày đăng 26/05/2022 | 07:44  | Lượt xem: 1843
Ngày 25/5/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày đăng 10/05/2022 | 09:23  | Lượt xem: 589
Ngày 06/5/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây .

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 02:03  | Lượt xem: 694
Ngày 29/4/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 622-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2022. Nội dung chi...

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 18/04/2022 | 01:04  | Lượt xem: 6610
Ngày 15/4/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND  triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung chi...

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:26  | Lượt xem: 3386
Ngày 04/3/2021, UBND quận ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết văn bản xem ...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2022

Ngày đăng 04/03/2022 | 03:42  | Lượt xem: 1735
Ngày 28/02/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 595-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2022. Nội dung chi...

Văn bản về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID -19 và các trường hợp tiếp xúc gần

Ngày đăng 24/02/2022 | 08:38  | Lượt xem: 3990
Ngày 23/02/2022, UBND quận ban hành văn bản số 242/UBND-YT về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID -19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 22/02/2022 | 09:49  | Lượt xem: 840
Ngày 19/02/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết văn bản...

Kế hoạch tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường

Ngày đăng 17/02/2022 | 03:45  | Lượt xem: 721
Ngày 17/02/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường. Nội dung chi tiết văn bản xem...

Điện của Thường trực Thành uỷ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 19/01/2022 | 09:07  | Lượt xem: 800
Ngày 17/01/2022, Thường trực Thành uỷ gửi Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Kế hoạch phòng chống dịch, bệnh ở người trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 15/01/2022 | 04:17  | Lượt xem: 933
Ngày 14/01/2022, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về phòng chống dịch, bệnh ở người trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.

Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 15/01/2022 | 04:10  | Lượt xem: 672
Ngày 14/01/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung văn bản...

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 30/12/2021 | 04:12  | Lượt xem: 1057
Ngày 29/12/2021, UBND quận ban ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 27/12/2021 | 01:44  | Lượt xem: 962
Ngày 24/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 606-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung...

Công văn thực hiện Chỉ thị 25/CĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Ngày đăng 20/12/2021 | 04:29  | Lượt xem: 1086
Ngày 20/12/2021, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 2514/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị 25/CĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,...

Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 18/12/2021 | 09:25  | Lượt xem: 1139
Ngày 16/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị 10-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Ngày đăng 18/12/2021 | 09:13  | Lượt xem: 941
Ngày 17/12/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 25-CT/TU về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Nội dung chi tiết văn...

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 18/12/2021 | 04:46  | Lượt xem: 905
Ngày 17/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 598-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung...