Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 11:05  | Lượt xem: 198
Ngày 09/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 353/KH-UBND Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 2020

Kế hoạch Tổ chức Tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:46  | Lượt xem: 233
Ngày 08/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 350/KH-UBND Tổ chức Tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020

Chương trình làm việc của Quận ủy Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 05/10/2020 | 01:32  | Lượt xem: 178
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kê hoạch triển khai Chương trình “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận

Ngày đăng 29/09/2020 | 05:24  | Lượt xem: 2699
Ngày 29/09/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch 341/KH-UBND triển khai Chương trình “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận

Kê hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương và tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu cụm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận Long Biên năm học 2020 - 2021

Ngày đăng 29/09/2020 | 05:21  | Lượt xem: 266
Ngày 25/09/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 340/KH-UBND Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương và tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu cụm di tích...

KẾ HOẠCH Triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường và vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đợt sau tiêm phòng đại trà đợt 2 năm 2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 05:18  | Lượt xem: 219
Ngày 25/09/2020 Ủy ban nhân dân quận Long BIên ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND Triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường và vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đợt sau tiêm phòng đại...

Kế hoạch Tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 04:30  | Lượt xem: 3756
Ngày 21/9/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 332/KH-UBND Tổ chức hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Ngày Quốc tế trẻ em...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 04:43  | Lượt xem: 896
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo v/v phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Ngày đăng 01/09/2020 | 04:38  | Lượt xem: 921
Ngày 31/08/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 21-TB/QU, ngày 31/8/2020 v/v phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận theo dõi tổ chức cơ sở Đảng

Ngày đăng 26/08/2020 | 09:16  | Lượt xem: 957
Ngày 25/08/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định số 09-QĐ/QU phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận theo dõi tổ chức cơ sở Đảng

Thực hiện Công điện khần số 07/BCĐ-UBND của UBND Thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng 26/08/2020 | 09:13  | Lượt xem: 584
Ngày 18/08/2020 BCĐ phòng chống dịch Covid-19 quận ban hành Công văn số 22-CV/BCĐ v/v thực hiện Công điện khần số 07/BCĐ-UBND của UBND Thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 05:26  | Lượt xem: 572
Ngày 19/08/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 305/KH-UBND Tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2020

Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:42  | Lượt xem: 415
Ngày 17/8/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch 302/KH-UBND Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (PCR) cho người đi về từ Đà Nẵng

Ngày đăng 13/08/2020 | 03:34  | Lượt xem: 484
Ngày 12/8/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 299/KH-UBND Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (PCR) cho người đi về từ Đà Nẵng

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý ATTP trong tình hình mới

Ngày đăng 04/08/2020 | 03:05  | Lượt xem: 534
Ngày 31/7/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 274/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý ATTP trong tình hình mới