Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 04:43  | Lượt xem: 2341
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo v/v phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Ngày đăng 01/09/2020 | 04:38  | Lượt xem: 2854
Ngày 31/08/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 21-TB/QU, ngày 31/8/2020 v/v phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận theo dõi tổ chức cơ sở Đảng

Ngày đăng 26/08/2020 | 09:16  | Lượt xem: 2427
Ngày 25/08/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định số 09-QĐ/QU phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận theo dõi tổ chức cơ sở Đảng

Thực hiện Công điện khần số 07/BCĐ-UBND của UBND Thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng 26/08/2020 | 09:13  | Lượt xem: 1721
Ngày 18/08/2020 BCĐ phòng chống dịch Covid-19 quận ban hành Công văn số 22-CV/BCĐ v/v thực hiện Công điện khần số 07/BCĐ-UBND của UBND Thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 05:26  | Lượt xem: 1913
Ngày 19/08/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 305/KH-UBND Tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2020

Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 17/08/2020 | 03:42  | Lượt xem: 1652
Ngày 17/8/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch 302/KH-UBND Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (PCR) cho người đi về từ Đà Nẵng

Ngày đăng 13/08/2020 | 03:34  | Lượt xem: 1779
Ngày 12/8/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 299/KH-UBND Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (PCR) cho người đi về từ Đà Nẵng

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý ATTP trong tình hình mới

Ngày đăng 04/08/2020 | 03:05  | Lượt xem: 1756
Ngày 31/7/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 274/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý ATTP trong tình hình mới

Kiểm tra việc thực kiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020 tại quận Long Biên

Ngày đăng 22/07/2020 | 05:28  | Lượt xem: 1748
Ngày 22/7/2020 UBND quận Long biên đã ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND Kiểm tra việc thực kiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị...

KẾ HOẠCH Tổ chức buổi tuyên truyền Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 14/07/2020 | 03:34  | Lượt xem: 1823
Ngày 08/7/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch 257/KH-UBND về việc tổ chức buổi tuyên truyền Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khoá III)

Ngày đăng 03/07/2020 | 09:16  | Lượt xem: 1566
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 15/06/2020 | 04:28  | Lượt xem: 1604
Ngày 04/6/2020, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quận ủy chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 04/05/2020 | 03:12  | Lượt xem: 1797
Ngày 29/4/2020, Quận ủy Long Biên đã ban hành Công văn số 1361-CV/QU về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 07/CT-UBND của Thành phố

Ngày đăng 04/05/2020 | 03:09  | Lượt xem: 1668
Ngày 29/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 765/UBND-YT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Thành phố

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III)

Ngày đăng 29/04/2020 | 09:42  | Lượt xem: 1492
Sáng ngày 28/4/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng phương...

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 27/04/2020 | 05:01  | Lượt xem: 1529
Ngày 27/4/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 727/UBND-YT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chương trình hành động thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 27/04/2020 | 03:09  | Lượt xem: 1323
Ngày 20/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành Chương trình hành động số 03/CTr-UBND về việc thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn quận Long Biên năm 2020