Chỉ đạo điều hành

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 11/04/2019 | 11:18  | Lượt xem: 4396
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai các mô hình về đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:04  | Lượt xem: 1435
Ngày 28/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai các mô hình về đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Long...

Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/03/2019 | 03:50  | Lượt xem: 1777
Ngày 11/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:48  | Lượt xem: 1180
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Kế hoạch triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:47  | Lượt xem: 829
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:45  | Lượt xem: 624
Ngày 18 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 216/UBND-YT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:37  | Lượt xem: 1240
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:35  | Lượt xem: 3143
Nội dung xem tại đây