Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 04:54  | Lượt xem: 428
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III)

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:57  | Lượt xem: 410
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội chính và PCTN năm 2017

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:42  | Lượt xem: 487
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo phối hợp với Công an trong công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm trên địa bàn

Ngày đăng 17/11/2017 | 03:41  | Lượt xem: 479
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 03-CTr/QU năm 2017 và sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng 13/11/2017 | 09:40  | Lượt xem: 821
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch thí điểm sát hạch, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý năm 2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 09:38  | Lượt xem: 643
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo rà soát, xây dựng danh mục quy trình nội bộ

Ngày đăng 30/10/2017 | 01:54  | Lượt xem: 740
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:26  | Lượt xem: 612
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây” trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" quận Long Biên năm 2017 (Từ ngày 16 - 23/10/2017)

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:25  | Lượt xem: 2819
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND về việc triển khai Tuần lễ " Dinh dưỡng và phát triển" quận Long Biên năm 2017 (Từ ngày 16-23/10/2017)

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:23  | Lượt xem: 496
Ngày 12 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:21  | Lượt xem: 411
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2017