Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy năm 2018

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:40  | Lượt xem: 2104
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát triển Đảng viên mới năm 2018

Ngày đăng 03/01/2018 | 04:07  | Lượt xem: 9742
Nội dung xem tại đây

Thông báo lịch tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 05:48  | Lượt xem: 550
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc của Ban thường vụ Quận ủy với các phường đầu năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 04:36  | Lượt xem: 438
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 03:33  | Lượt xem: 382
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 437/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 03:31  | Lượt xem: 1720
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 436/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường,...

Kế hoạch hoạt động và phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 03:26  | Lượt xem: 358
Ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 442/KH-UBND về hoạt động và phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 04:54  | Lượt xem: 459
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III)

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:57  | Lượt xem: 442
Nội dung xem tại đây