Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019 theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:23  | Lượt xem: 1674
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 cuả Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:19  | Lượt xem: 941
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch về triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 29/07/2019 | 03:58  | Lượt xem: 964
Ngày 197/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11/2019

Ngày đăng 29/07/2019 | 03:56  | Lượt xem: 697
Ngày 19/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11/2019

Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, UBND phường 2019

Ngày đăng 29/07/2019 | 03:55  | Lượt xem: 849
Ngày 18/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, UBND phường 2019

Kế hoạch phân công chỉ đạo thực hiện, đánh giá tuyến đường, phố văn minh đô thị

Ngày đăng 18/07/2019 | 03:02  | Lượt xem: 765
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 15/10/2018 của BCH Trung ương (khóa XII)

Ngày đăng 15/07/2019 | 11:14  | Lượt xem: 656
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:15  | Lượt xem: 1869
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:29  | Lượt xem: 595
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:27  | Lượt xem: 860
Nội dung xem tại đây