Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/05/2019 | 02:08  | Lượt xem: 898
Ngày 04/5/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện các Mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các...

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 02:06  | Lượt xem: 1171
Ngày 26/4/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em quận Long Biên năm 2019

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 11/04/2019 | 11:18  | Lượt xem: 4492
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai các mô hình về đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:04  | Lượt xem: 1573
Ngày 28/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai các mô hình về đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Long...

Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/03/2019 | 03:50  | Lượt xem: 1879
Ngày 11/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:48  | Lượt xem: 1367
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Kế hoạch triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:47  | Lượt xem: 993
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc triển khai "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" quận Long Biên năm 2019

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:45  | Lượt xem: 752
Ngày 18 tháng 02 năm 2019, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 216/UBND-YT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:37  | Lượt xem: 1396
Nội dung xem tại đây