Chỉ đạo điều hành

Tổ chức phục vụ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/01/2019 | 10:00  | Lượt xem: 13506
Ngày 09/01/2019, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 54/UBND-VP về việc tổ chức phục vụ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:04  | Lượt xem: 9752
Ngày 28/12/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐND về công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Kế hoạch thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:02  | Lượt xem: 8772
Ngày 05/01/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐND về việc thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:00  | Lượt xem: 9229
Ngày 12/11/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:14  | Lượt xem: 13860
Ngày 27/12/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 462/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Chương trình công tác của UBND quận năm 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:11  | Lượt xem: 11845
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Chương trình số 05/CTr-UBND về chương trình công tác của UBND quận năm 2019

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:15  | Lượt xem: 7937
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc của Ban thường vụ Quận ủy với các đơn vị năm 2019

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:13  | Lượt xem: 3651
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khoá III)

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:08  | Lượt xem: 3864
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:01  | Lượt xem: 7698
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/11/2018 | 05:19  | Lượt xem: 4772
Ngày 06/11/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND về việc phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo thời gian, nội dung và các điều kiện chuẩn bị kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 08/11/2018 | 05:16  | Lượt xem: 4495
Ngày 01/11/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 74/TB-HĐND về thời gian, nội dung và các điều kiện chuẩn bị kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XIV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 08/11/2018 | 05:14  | Lượt xem: 4548
Ngày 07/11/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 70/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XIV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên