Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 11:00  | Lượt xem: 1885
Ngày 22 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 332/KH-UBND về việc diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể trên địa bàn quận Long Biên năm...

Kế hoạch tổ chức Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:59  | Lượt xem: 1563
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 335/KH-UBND về việc tổ chức Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 và...

Kế hoạch tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:57  | Lượt xem: 418
Ngày 28 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 338/KH-UBND về việc tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Long Biên năm 2017

Kế hoach công tác của UBND quận tháng 10/2017

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:31  | Lượt xem: 385
Ngày 29 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 340/KH-UBND về chương trình công tác của UBND quận tháng 10/2017

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:28  | Lượt xem: 279
Ngày 19 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 341/KH-UBND về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo quận...

Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 15/09/2017 | 05:33  | Lượt xem: 1057
Ngày 14 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về việc đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng 15/09/2017 | 05:32  | Lượt xem: 1909
Ngày 12 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn...

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 15/09/2017 | 05:30  | Lượt xem: 600
Ngày 12 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Ngày đăng 15/09/2017 | 05:29  | Lượt xem: 4265
Ngày 11 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, củng cố hoạt động của các HTX theo Luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 15/09/2017 | 05:28  | Lượt xem: 665
Ngày 08 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể, củng cố hoạt động của các HTX theo Luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch thực hiện Quy định về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 15/09/2017 | 05:26  | Lượt xem: 434
Ngày 07 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về việc thực hiện Quy định về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý III năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:27  | Lượt xem: 630
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý III/2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:26  | Lượt xem: 530
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban thường vụ, ban chấp hành năm 2018

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:22  | Lượt xem: 482
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:14  | Lượt xem: 525
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội chính và PCTN 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:12  | Lượt xem: 739
Nội dung xem tại đây