Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học Trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:45  | Lượt xem: 330
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 271/KH-UBND về việc phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học Trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Kế hoạch triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường sau mùa mưa bão đợt 4 năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:42  | Lượt xem: 394
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 270/KH-UBND về việc triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường sau mùa mưa bão đợt 4 năm 2017 trên địa bàn quận Long...

Kế hoạch tiêm Vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên đợt II năm 2017

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:38  | Lượt xem: 316
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về tiêm vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên đợt II năm 2017

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:46  | Lượt xem: 563
Ngày 28 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận

Kế hoạch thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:44  | Lượt xem: 507
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về Thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2016 - 2020 tại quận Long Biên

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:41  | Lượt xem: 819
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế...

Kế hoạch Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:35  | Lượt xem: 1628
Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2017

Chỉ đạo triển khai chuyên đề chuyên sâu theo kết luận của BTV Quận ủy 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 28/07/2017 | 09:49  | Lượt xem: 588
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo điều chỉnh nội dung thể lệ hội thi

Ngày đăng 28/07/2017 | 09:38  | Lượt xem: 526
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày đăng 28/07/2017 | 09:37  | Lượt xem: 1150
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển đến năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 12/07/2017 | 04:19  | Lượt xem: 538
Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về Thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển đến năm 2020 trên địa...

Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; có người bị nạn trong sự cố, tai nạn trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 04:16  | Lượt xem: 647
Ngày 22 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công...

Kế hoạch tổ chức Liên hoan, hội thi Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục – Thể thao Thiếu nhi quận Long Biên hè 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 04:13  | Lượt xem: 638
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về tổ chức Liên hoan, hội thi Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục – Thể thao Thiếu nhi quận Long Biên hè 2017