Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 6 (khóa X)

Ngày đăng 02/05/2018 | 11:21  | Lượt xem: 939
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác CCTP 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 11:19  | Lượt xem: 831
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn

Ngày đăng 23/04/2018 | 10:52  | Lượt xem: 747
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát động sáng tác ca khúc về quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:43  | Lượt xem: 687
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND về việc phát động sáng tác ca khúc về quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Kế hoạch phát động sáng tác Thơ và ra mắt tập thơ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:41  | Lượt xem: 648
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND về việc phát động sáng tác Thơ và ra mắt tập thơ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” Chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018)

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:39  | Lượt xem: 1745
Ngày 11 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Giọng hát hay quận Long Biên lần thứ 5” Chào mừng Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 -...

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:37  | Lượt xem: 552
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày đăng 17/04/2018 | 09:35  | Lượt xem: 593
Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 184/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng 16/04/2018 | 04:07  | Lượt xem: 3511
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khoá III)

Ngày đăng 16/04/2018 | 11:15  | Lượt xem: 734
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện chủ đề của Quận năm 2018

Ngày đăng 05/04/2018 | 08:51  | Lượt xem: 843
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 04:02  | Lượt xem: 732
Ngày 26 tháng 3 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 155/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận - Long Biên năm 2018”

Ngày đăng 27/03/2018 | 04:00  | Lượt xem: 933
Ngày 22 tháng 3 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận - Long Biên năm 2018”