Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch mở lớp phổ cập bơi cho trẻ em quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 04:08  | Lượt xem: 678
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về mở lớp phổ cập bơi cho trẻ em quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Ngày đăng 12/07/2017 | 04:06  | Lượt xem: 488
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt...

Kế hoạch rà soát người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 04:03  | Lượt xem: 1343
Ngày 13 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về rà soát người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức chuyên đề tuyên truyền thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận uỷ Long Biên năm 2017

Ngày đăng 12/07/2017 | 03:59  | Lượt xem: 364
Ngày 12 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về Tổ chức chuyên đề tuyên truyền thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ...

Tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 12/07/2017 | 03:56  | Lượt xem: 381
Ngày 08 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về Kiểm tra điều kiện kinh doanh, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh thu mua...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ quận Long Biên (khóa III)

Ngày đăng 11/07/2017 | 05:11  | Lượt xem: 486
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường diệt ruồi, muỗi phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt II/2017 trên địa bànận

Ngày đăng 06/07/2017 | 05:28  | Lượt xem: 881
Ngày 02 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND Tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường diệt ruồi, muỗi phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt...

Thực hiện chuyên đề kiểm soát thực phẩm qua chế biến có bao gói trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 06/07/2017 | 05:23  | Lượt xem: 388
Ngày 31 tháng 5 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND Thực hiện chuyên đề kiểm soát thực phẩm qua chế biến có bao gói trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 06/07/2017 | 05:20  | Lượt xem: 418
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/07/2017 | 05:06  | Lượt xem: 414
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, BTVQU định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 05:21  | Lượt xem: 618
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:12  | Lượt xem: 3022
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:10  | Lượt xem: 785
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý II/2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:08  | Lượt xem: 600
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý II/2017

Ngày đăng 14/06/2017 | 03:51  | Lượt xem: 713
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 13/06/2017 | 02:11  | Lượt xem: 893
Nội dung xem tại đây