Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội chính và PCTN quý I năm 2018

Ngày đăng 13/03/2018 | 08:42  | Lượt xem: 962
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư quý I năm 2018

Ngày đăng 13/03/2018 | 08:40  | Lượt xem: 930
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý I năm 2018

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:33  | Lượt xem: 1074
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) Thực hiện chủ đề năm 2018: “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”

Ngày đăng 01/03/2018 | 04:40  | Lượt xem: 1382
Ngày 13/02/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2018) - Thực hiện chủ đề năm 2018: “Vì một Long Biên...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 01/03/2018 | 04:38  | Lượt xem: 2311
Ngày 12/02/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận năm 2018

Ngày đăng 01/03/2018 | 04:37  | Lượt xem: 798
Ngày 28/02/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 130/KH-UBND về việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận năm 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"

Ngày đăng 27/02/2018 | 03:02  | Lượt xem: 938
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổ chức trực và thông tin tình hình dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày đăng 02/02/2018 | 04:10  | Lượt xem: 999
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch gặp mặt quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 04:47  | Lượt xem: 1633
Ngày 31 tháng 01 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 92/KH-UBND về việc gặp mặt quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ về địa phương năm 2018

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 04:42  | Lượt xem: 959
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thực hiện công tác cải cách hành chính quận Long Biên năm 2018.

Kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 31/01/2018 | 04:36  | Lượt xem: 3080
Ngày 12 tháng 01 năm 2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn quận Long Biên

Chỉ đạo rà soát thông tin tĩnh trên Cổng thông tin điện tử quận (Lớp 1)

Ngày đăng 29/01/2018 | 03:06  | Lượt xem: 869
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo định kỳ kết quả thực hiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường năm 2018

Ngày đăng 26/01/2018 | 05:16  | Lượt xem: 732
Nội dung xem tại đây

Quyết định ban hành mô hình Cơ quan điện tử cấp phường giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 26/01/2018 | 04:40  | Lượt xem: 655
Nội dung xem tại đây

Quyết định ban hành khung mô hình Cơ quan điện tử quận Long Biên giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng 26/01/2018 | 04:38  | Lượt xem: 642
Nội dung xem tại đây