Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc của Ban thường vụ Quận ủy với một số đơn vị năm 2018

Ngày đăng 24/01/2018 | 03:29  | Lượt xem: 752
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo rà soát, xây dựng danh mục quy trình nội bộ

Ngày đăng 23/01/2018 | 10:22  | Lượt xem: 826
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy năm 2018

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:55  | Lượt xem: 1363
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy năm 2018

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:40  | Lượt xem: 2491
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát triển Đảng viên mới năm 2018

Ngày đăng 03/01/2018 | 04:07  | Lượt xem: 10969
Nội dung xem tại đây

Thông báo lịch tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 05:48  | Lượt xem: 778
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc của Ban thường vụ Quận ủy với các phường đầu năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 04:36  | Lượt xem: 607
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 03:33  | Lượt xem: 553
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 437/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 03:31  | Lượt xem: 2098
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 436/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường,...

Kế hoạch hoạt động và phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 03:26  | Lượt xem: 538
Ngày 27 tháng 12 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 442/KH-UBND về hoạt động và phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2018

Ngày đăng 25/12/2017 | 04:54  | Lượt xem: 668
Nội dung xem tại đây