Chỉ đạo điều hành

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 18/01/2017 | 03:05  | Lượt xem: 665
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 11/10/2016 | 10:16  | Lượt xem: 660
Ngày 10/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết 09-NQ/QU Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 10/10/2016 | 06:35  | Lượt xem: 695
Ngày 06/10/2016, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/10/2016 | 04:33  | Lượt xem: 664
Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền...

Chỉ đạo bổ sung các nội dung vào 07 kế hoạch của Quận ủy thực hiện 08 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI

Ngày đăng 07/10/2016 | 04:28  | Lượt xem: 596
Ngày 06/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 303-CV/QU về việc bổ sung các nội dung vào 07 kế hoạch của Quận ủy thực hiện 08 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI.

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 10/2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 04:18  | Lượt xem: 566
Ngày 27/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 231-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 10/2016

Kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:46  | Lượt xem: 1305
Triển khai kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch thực hiện Trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2016-2017

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:42  | Lượt xem: 563
Triển khai Kế hoạch thực hiện Trật tự văn minh đô thị, an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm 2016-2017

Kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động hưởng ứng" Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" Kỷ niệm 62 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016) Hướng tới 13 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2016)

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:34  | Lượt xem: 767
Triển khai kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động hưởng ứng" Năm trật tự và văn minh đô thị 2016" Kỷ niệm 62 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016) Hướng tới 13 năm thành lập...

Kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2016 - 2017

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:29  | Lượt xem: 631
Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2016 - 2017

UBND quận Triển khai kế hoạch xây dựng "Phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:16  | Lượt xem: 1059
Triển khai kế hoạch xây dựng "Phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị"

UBND quận Triển khai" Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:12  | Lượt xem: 593
Triển khai" Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:02  | Lượt xem: 927
Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016

Chỉ đạo xây dựng chuyên đề thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:48  | Lượt xem: 560
Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 284-CV/QU về xây dựng chuyên đề thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Chỉ đạo đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năm 2017

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:42  | Lượt xem: 477
Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 283-CV/QU về việc đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năm 2017.

Chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận (Lớp 1, 2).

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:39  | Lượt xem: 505
Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên đã ban hành công văn số 280-CV/QU về rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận (Lớp 1, 2).