Chỉ đạo điều hành

Thông tri về tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/08/2017 | 04:23  | Lượt xem: 667
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:50  | Lượt xem: 565
Ngày 14 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 278/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình chợ an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:48  | Lượt xem: 705
Ngày 14 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 274/KH-UBND về việc xây dựng thí điểm mô hình chợ an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận cuối năm 2017

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:47  | Lượt xem: 659
Ngày 11 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 273/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận cuối năm 2017

Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học Trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:45  | Lượt xem: 481
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 271/KH-UBND về việc phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học Trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Kế hoạch triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường sau mùa mưa bão đợt 4 năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:42  | Lượt xem: 571
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 270/KH-UBND về việc triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường sau mùa mưa bão đợt 4 năm 2017 trên địa bàn quận Long...

Kế hoạch tiêm Vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên đợt II năm 2017

Ngày đăng 15/08/2017 | 04:38  | Lượt xem: 472
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về tiêm vaccin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quận Long Biên đợt II năm 2017

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:46  | Lượt xem: 741
Ngày 28 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận

Kế hoạch thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:44  | Lượt xem: 726
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về Thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2017

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2016 - 2020 tại quận Long Biên

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:41  | Lượt xem: 995
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế...

Kế hoạch Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 07/08/2017 | 05:35  | Lượt xem: 1828
Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2017

Chỉ đạo triển khai chuyên đề chuyên sâu theo kết luận của BTV Quận ủy 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 28/07/2017 | 09:49  | Lượt xem: 777
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo điều chỉnh nội dung thể lệ hội thi

Ngày đăng 28/07/2017 | 09:38  | Lượt xem: 735
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày đăng 28/07/2017 | 09:37  | Lượt xem: 1343
Nội dung xem tại đây