Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:12  | Lượt xem: 3267
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:10  | Lượt xem: 976
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý II/2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 11:08  | Lượt xem: 762
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý II/2017

Ngày đăng 14/06/2017 | 03:51  | Lượt xem: 906
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 13/06/2017 | 02:11  | Lượt xem: 1106
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý II năm 2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 04:19  | Lượt xem: 1219
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện 6 QCDC trong các loại hình mới 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:37  | Lượt xem: 1040
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng 01/06/2017 | 03:14  | Lượt xem: 1413
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU

Ngày đăng 29/05/2017 | 10:18  | Lượt xem: 894
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo đảm bảo an toàn dữ liệu ngăn chặn, phòng chống mã độc WannaCry

Ngày đăng 22/05/2017 | 03:50  | Lượt xem: 820
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:35  | Lượt xem: 1329
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:34  | Lượt xem: 1364
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ khảo sát của Ban Dân vận Trung ương

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:32  | Lượt xem: 1525
Nội dung xem tại đây