Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng 01/06/2017 | 03:14  | Lượt xem: 1421
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU

Ngày đăng 29/05/2017 | 10:18  | Lượt xem: 903
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo đảm bảo an toàn dữ liệu ngăn chặn, phòng chống mã độc WannaCry

Ngày đăng 22/05/2017 | 03:50  | Lượt xem: 828
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:35  | Lượt xem: 1333
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:34  | Lượt xem: 1369
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ khảo sát của Ban Dân vận Trung ương

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:32  | Lượt xem: 1530
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:24  | Lượt xem: 1553
Nội dung xem tại đây

Các Nghị quyết của HĐND quận Long Biên được thông qua tại kỳ họp thứ III, HĐND khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 29/03/2017 | 10:25  | Lượt xem: 1234
Trong 02 ngày từ ngày 22/12 đến ngày 23/12/2016, HĐND quận khoá III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ III để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh...

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung TTQU làm việc với phường Đức Giang

Ngày đăng 24/03/2017 | 04:16  | Lượt xem: 1644
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Thường trực, BTV quận ủy

Ngày đăng 20/03/2017 | 01:46  | Lượt xem: 1445
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:47  | Lượt xem: 3354
Ngày 15/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:45  | Lượt xem: 1384
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:42  | Lượt xem: 3639
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND, tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)