Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai " Mô hình trường học điện tử" dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:17  | Lượt xem: 1377
Ngày 02/03/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND, triển khai " Mô hình trường học điện tử" dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch thực hiện phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:03  | Lượt xem: 1134
Ngày 01/03/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 85/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường...

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 09:28  | Lượt xem: 2742
Ngày 28/02/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 82/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước mùa mưa cho cụm dân cư Gia Thượng tổ 19 phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 16/03/2017 | 09:23  | Lượt xem: 669
Ngày 28/02/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 79/KH-UBND,Kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước mùa mưa cho cụm dân cư Gia Thượng tổ 19 phường Ngọc Thụy

Kế hoạch tổ chức hội nghị làng nghề quận Long Biên lần thứ I -2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 09:10  | Lượt xem: 587
UBND quận ban hành kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/02/2017

Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình chung cư điện tử

Ngày đăng 16/03/2017 | 09:02  | Lượt xem: 903
UBND quận ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/02/2017,triển khai thực hiện thí điểm mô hình chung cư điện tử

Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ

Ngày đăng 13/03/2017 | 10:42  | Lượt xem: 1538
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo rà soát thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận, Phường

Ngày đăng 13/03/2017 | 10:36  | Lượt xem: 1333
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tập huấn 6 QCDC trong các lĩnh vực

Ngày đăng 23/02/2017 | 10:38  | Lượt xem: 1117
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X

Ngày đăng 21/02/2017 | 04:47  | Lượt xem: 3494
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo kiểm tra công vụ quý I/2017

Ngày đăng 21/02/2017 | 04:44  | Lượt xem: 996
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 15-NQ/TW và sơ kết Kết luận số 64-KL/TW

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:55  | Lượt xem: 2264
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo rà soát, xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:48  | Lượt xem: 1811
Nội dung xem tại đây