Chỉ đạo điều hành

Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/11/2021 | 08:13  | Lượt xem: 664
Ngày 24/11/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 538/TB/QU về kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa...

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 23/11/2021 | 10:36  | Lượt xem: 708
Ngày 18/11/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 565-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nội dung...

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 14/11/2021 | 09:07  | Lượt xem: 961
Ngày 09/11/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 563 - TB/TU về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. ...

Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/11/2021 | 02:41  | Lượt xem: 2252
Ngày 28/10/2021, Thành uỷ Hà Nội ban hành Quyết định 1841-QĐ/TU v/v ban hành quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị...

Kế hoạch triển khai thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/11/2021 | 07:55  | Lượt xem: 1903
Ngày 02/11/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND về triển khai thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn quận...

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dich Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 01/11/2021 | 03:01  | Lượt xem: 1670
Ngày 30/10/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 540 - TB/TU về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dich Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Nội...

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 02:53  | Lượt xem: 1445
Ngày 28/10/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 523-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2021. Nội dung...

Thông báo 04-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên

Ngày đăng 01/10/2021 | 12:29  | Lượt xem: 958
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Thông báo số 04-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận...

Quyết định 03-QĐ/BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên

Ngày đăng 01/10/2021 | 12:27  | Lượt xem: 847
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Quyết định số 03-QĐ/BCĐ về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận...

Quy chế 02-QC/BCĐ quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 quận Long Biên

Ngày đăng 01/10/2021 | 12:24  | Lượt xem: 827
Ngày 30/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ban hành Quy chế số 02-QC/BCĐ quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên ( sửa đổi, bổ...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận trong tình hình mới

Ngày đăng 22/09/2021 | 07:51  | Lượt xem: 1213
Ngày 21/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống...

Thông báo 485-TB/BCĐ Kết luận của Ban chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 17/09/2021 | 03:56  | Lượt xem: 944
Ngày 17/9/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 ban hành Thông báo 485-TB/BCĐ Kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 Quận về tăng cường công tác phòng, chống dịch...

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/09/2021 | 09:06  | Lượt xem: 1396
Ngày 16/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1697/UBND-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 15/09/2021 | 03:33  | Lượt xem: 973
Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy số 486-TB/TU ngày 13/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 13/09/2021 | 11:09  | Lượt xem: 907
Ngày 12/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1670/UBND-YT về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống...

Tăng tốc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/09/2021 | 08:44  | Lượt xem: 1455
Ngày 08/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND về việc tăng tốc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 08/09/2021 | 04:09  | Lượt xem: 1367
Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy số 484-TB/TU ngày 07/9/2021 về tăng cường công tác PC dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Phương án phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/09/2021 | 08:02  | Lượt xem: 2733
Ngày 07/9/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Phương án số 15/PA-UBND về việc phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo 468-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2021 | 06:13  | Lượt xem: 1353
Ngày 06/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 468-TB/QU về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên. Nội dung xem tại đây

Thông báo 467-TB/QU Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2021 | 06:12  | Lượt xem: 1237
Ngày 05/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 467-TB/QU Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên. Nội...