Chỉ đạo điều hành

Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận ngày 23.8.2021

Ngày đăng 24/08/2021 | 06:03  | Lượt xem: 806
Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận ngày 23.8.2021

Phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 24/08/2021 | 09:42  | Lượt xem: 1027
Ngày 23/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành Phương án số 13/PA-UBND về việc phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc UBND quận

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2021 | 07:59  | Lượt xem: 887
Ngày 22/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1554/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp thực...

Thông báo kết luận của BTV Thành ủy số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 21/08/2021 | 11:06  | Lượt xem: 695
Thông báo kết luận của BTV Thành ủy số 468-TB/TU ngày 19/8/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 19/08/2021 | 10:13  | Lượt xem: 797
Ngày 18/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND về việc triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng chống dịch ngày 17/8/2021

Ngày đăng 18/08/2021 | 09:42  | Lượt xem: 794
Thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng chống dịch ngày 17/8/2021

Thông báo số 425-TB/TI ngày 10/8/2021: Kết luận của Thường trực Thành uỷ về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 11/08/2021 | 09:48  | Lượt xem: 757
Thông báo số 452-TB/TI ngày 10/8/2021: Kết luận của Thường trực Thành uỷ về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thông báo số 577/TB-UBND về triển khai công văn 2562/UBND-KT của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2021 | 01:59  | Lượt xem: 777
Thông báo số 577/TB-UBND về triển khai công văn 2562/UBND-KT của UBND Thành phố Hà Nội

Siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/08/2021 | 05:31  | Lượt xem: 926
Ngày 09/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1487/UBND-VP về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên

Kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 09/08/2021 | 05:18  | Lượt xem: 567
Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7 và bế mạc ngày 28/7/2021 với nhiều kết quả quan trọng về công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của đất...

Triển khai Công điện số 18/CĐ-UBND của Thành phố về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 09/08/2021 | 03:24  | Lượt xem: 767
Ngày 07/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1481/UBND-VP về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 về việc tiếp tục...

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn các toàn xã hội trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/08/2021 | 05:18  | Lượt xem: 890
Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn các toàn xã hội trên địa bàn Thành phố

Kết luận của BTV Quận ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 06/08/2021 | 05:15  | Lượt xem: 767
Kết luận của BTV Quận ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo két luận của BTV Thành uỷ ngày 03.8.2021 về tăng cường các biện pháp cấp bách trong pòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 04/08/2021 | 09:08  | Lượt xem: 567
Thông báo két luận của BTV Thành uỷ ngày 03.8.2021 về tăng cường các biện pháp cấp bách trong pòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch kiểm tra phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh

Ngày đăng 04/08/2021 | 09:06  | Lượt xem: 709
Ngày 03/8/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ về việc kiểm tra phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh...

Thông báo của Thường trực Thành ủy ngày 02.8.2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/08/2021 | 01:27  | Lượt xem: 707
Thông báo của Thường trực Thành ủy ngày 02.8.2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/08/2021 | 04:38  | Lượt xem: 633
Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Thông báo 435-TB/QU Một số nội dung chủ yếu TT, BTV QU định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2021

Ngày đăng 02/08/2021 | 10:03  | Lượt xem: 713
Ngày 29/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 435-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2021. Nội dung xem tại đây

Triển khai thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người tham gia sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động

Ngày đăng 02/08/2021 | 09:47  | Lượt xem: 969
Ngày 30/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1428/UBND-KT về việc triển khai thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người tham gia sản xuất, kinh doanh...

Công điện số: 17/CĐ-UBND ngày 01.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện biện pháp cách bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 02/08/2021 | 02:40  | Lượt xem: 769
Công điện số: 17/CĐ-UBND ngày 01.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện biện pháp cách bách phòng, chống dịch Covid-19