Chỉ đạo điều hành

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/07/2021 | 09:14  | Lượt xem: 609
Ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, nội dung văn bản xem tại đây .

Triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bên ngoài chợ

Ngày đăng 30/07/2021 | 04:58  | Lượt xem: 833
Ngày 30/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1426/UBND-KT về việc triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bên ngoài chợ

Quận ủy Long Biên ban hành Chỉ thị 06-CT/QU về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 30/07/2021 | 09:08  | Lượt xem: 894
Ngày 28/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Chỉ thị 06-CT/QU về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Long Biên, nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2403/UBND-KGVX và Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 28/7/2021 của Quận ủy về tăng cường công tác PCDB Covid-19

Ngày đăng 30/07/2021 | 09:07  | Lượt xem: 784
Ngày 29/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1418/UBND-VP về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2403/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 và Chỉ thị số 06-CT/QU...

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/07/2021 | 03:05  | Lượt xem: 1065
Ngày 26/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Thành phố

Ngày đăng 26/07/2021 | 09:03  | Lượt xem: 959
Ngày 24/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày...

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2021 | 01:43  | Lượt xem: 819
Ngày 23/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung xem tại đây

Quyết định 234-QĐ/QU ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận...khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)

Ngày đăng 22/07/2021 | 10:47  | Lượt xem: 875
Ngày 09/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định 234-QĐ/QU ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. ...

Quy định 222-QĐ/QU tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng; thăm hỏi ốm đau; tang lễ đối với cán bộ và thân nhân CB diện BTV Thành ủy, QU quản lý

Ngày đăng 22/07/2021 | 10:20  | Lượt xem: 665
Ngày 01/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quy định 222-QĐ/QU tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng; Việc hỏi thăm ốm đau; tang lễ đối với cán bộ và thân nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành...

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 19/07/2021 | 05:36  | Lượt xem: 1077
Ngày 18/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1320/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống...

Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/07/2021 | 10:36  | Lượt xem: 1022
Ngày 12/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1267/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp...

Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 09/07/2021 | 09:45  | Lượt xem: 991
Ngày 09/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1250/UBND-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV

Ngày đăng 09/07/2021 | 09:44  | Lượt xem: 791
Ngày 07/7/2021, Thường trực HĐND quận ban hành Thông báo số 02/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/07/2021 | 04:44  | Lượt xem: 972
Ngày 08/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1242/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường triển khai các biện...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV

Ngày đăng 08/07/2021 | 04:34  | Lượt xem: 772
Ngày 07/7/2021, Thường trực HĐND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:50  | Lượt xem: 942
Ngày 03/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1227/UBND-YT về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 7/2021

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:47  | Lượt xem: 887
Ngày 29/6/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm tháng 7/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên

Ngày đăng 02/07/2021 | 02:39  | Lượt xem: 591
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành...

Tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 28/06/2021 | 02:19  | Lượt xem: 1092
Ngày 26/6/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 1166/UBND-YT về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 21/06/2021 | 04:52  | Lượt xem: 1003
Ngày 17/6/2021, Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 180/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Nhất - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026