Chỉ đạo điều hành

Siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/08/2021 | 05:31  | Lượt xem: 1138
Ngày 09/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1487/UBND-VP về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên

Kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 09/08/2021 | 05:18  | Lượt xem: 697
Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7 và bế mạc ngày 28/7/2021 với nhiều kết quả quan trọng về công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của đất...

Triển khai Công điện số 18/CĐ-UBND của Thành phố về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 09/08/2021 | 03:24  | Lượt xem: 999
Ngày 07/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1481/UBND-VP về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 về việc tiếp tục...

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn các toàn xã hội trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/08/2021 | 05:18  | Lượt xem: 1051
Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn các toàn xã hội trên địa bàn Thành phố

Kết luận của BTV Quận ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 06/08/2021 | 05:15  | Lượt xem: 964
Kết luận của BTV Quận ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo két luận của BTV Thành uỷ ngày 03.8.2021 về tăng cường các biện pháp cấp bách trong pòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 04/08/2021 | 09:08  | Lượt xem: 743
Thông báo két luận của BTV Thành uỷ ngày 03.8.2021 về tăng cường các biện pháp cấp bách trong pòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch kiểm tra phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh

Ngày đăng 04/08/2021 | 09:06  | Lượt xem: 911
Ngày 03/8/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ về việc kiểm tra phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh...

Thông báo của Thường trực Thành ủy ngày 02.8.2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/08/2021 | 01:27  | Lượt xem: 932
Thông báo của Thường trực Thành ủy ngày 02.8.2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/08/2021 | 04:38  | Lượt xem: 833
Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Thông báo 435-TB/QU Một số nội dung chủ yếu TT, BTV QU định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2021

Ngày đăng 02/08/2021 | 10:03  | Lượt xem: 967
Ngày 29/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 435-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2021. Nội dung xem tại đây

Triển khai thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người tham gia sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động

Ngày đăng 02/08/2021 | 09:47  | Lượt xem: 1223
Ngày 30/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1428/UBND-KT về việc triển khai thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người tham gia sản xuất, kinh doanh...

Công điện số: 17/CĐ-UBND ngày 01.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện biện pháp cách bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 02/08/2021 | 02:40  | Lượt xem: 992
Công điện số: 17/CĐ-UBND ngày 01.8.2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện biện pháp cách bách phòng, chống dịch Covid-19

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/07/2021 | 09:14  | Lượt xem: 831
Ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, nội dung văn bản xem tại đây .

Triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bên ngoài chợ

Ngày đăng 30/07/2021 | 04:58  | Lượt xem: 1064
Ngày 30/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1426/UBND-KT về việc triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng bên ngoài chợ

Quận ủy Long Biên ban hành Chỉ thị 06-CT/QU về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 30/07/2021 | 09:08  | Lượt xem: 1247
Ngày 28/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Chỉ thị 06-CT/QU về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Long Biên, nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2403/UBND-KGVX và Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 28/7/2021 của Quận ủy về tăng cường công tác PCDB Covid-19

Ngày đăng 30/07/2021 | 09:07  | Lượt xem: 1032
Ngày 29/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1418/UBND-VP về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2403/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 và Chỉ thị số 06-CT/QU...

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/07/2021 | 03:05  | Lượt xem: 1312
Ngày 26/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Thành phố

Ngày đăng 26/07/2021 | 09:03  | Lượt xem: 1388
Ngày 24/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Long Biên để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày...

Chỉ thị 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/07/2021 | 01:43  | Lượt xem: 1029
Ngày 23/7/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung xem tại đây

Quyết định 234-QĐ/QU ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận...khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)

Ngày đăng 22/07/2021 | 10:47  | Lượt xem: 1150
Ngày 09/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định 234-QĐ/QU ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. ...