Chỉ đạo điều hành

Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở quận

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:37  | Lượt xem: 787
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020

Ngày đăng 31/01/2019 | 10:35  | Lượt xem: 2440
Nội dung xem tại đây

Tổ chức phục vụ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 09/01/2019 | 10:00  | Lượt xem: 13272
Ngày 09/01/2019, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 54/UBND-VP về việc tổ chức phục vụ đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:04  | Lượt xem: 9473
Ngày 28/12/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐND về công tác của Thường trực HĐND quận năm 2019

Kế hoạch thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:02  | Lượt xem: 8271
Ngày 05/01/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐND về việc thực hiện công tác đặt, đổi tên đường, phố quận Long Biên năm 2019

Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)

Ngày đăng 08/01/2019 | 09:00  | Lượt xem: 8875
Ngày 12/11/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 quận Long Biên (vòng 2)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:14  | Lượt xem: 13272
Ngày 27/12/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 462/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Chương trình công tác của UBND quận năm 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:11  | Lượt xem: 11611
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Chương trình số 05/CTr-UBND về chương trình công tác của UBND quận năm 2019

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:15  | Lượt xem: 7355
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc của Ban thường vụ Quận ủy với các đơn vị năm 2019

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:13  | Lượt xem: 3452
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khoá III)

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:08  | Lượt xem: 3636
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 18/12/2018 | 09:01  | Lượt xem: 7259
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/11/2018 | 05:19  | Lượt xem: 4479
Ngày 06/11/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND về việc phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 trên địa bàn quận Long Biên