Chỉ đạo điều hành

Thông báo thời gian, nội dung và các điều kiện chuẩn bị kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 08/11/2018 | 05:16  | Lượt xem: 4241
Ngày 01/11/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 74/TB-HĐND về thời gian, nội dung và các điều kiện chuẩn bị kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XIV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 08/11/2018 | 05:14  | Lượt xem: 4308
Ngày 07/11/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 70/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XIV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP quận Long Biên năm 2018 - 2020

Ngày đăng 11/10/2018 | 05:02  | Lượt xem: 2612
Ngày 04/10/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 371/KH-UBND về việc triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP quận Long Biên năm 2018 - 2020

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 11/10/2018 | 05:00  | Lượt xem: 2636
Ngày 08/10/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 377/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2018

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày lễ quốc tang

Ngày đăng 25/09/2018 | 03:12  | Lượt xem: 1634
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 25/9/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính...

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:38  | Lượt xem: 522
Ngày 18/9/2018, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 67/KH-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 9 - Quận Long Biên

Kế hoạch tuyên truyền Luật Tố cáo

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:30  | Lượt xem: 1221
Ngày 13/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 346/KH-UBND về việc tuyên truyền Luật Tố cáo

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 5 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:28  | Lượt xem: 553
Ngày 14/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 350/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" 5 tháng cuối năm 2018

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018

Ngày đăng 20/09/2018 | 08:24  | Lượt xem: 522
Ngày 19/9/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 353/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018

Chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo phường quý III năm 2018

Ngày đăng 18/09/2018 | 11:22  | Lượt xem: 451
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:25  | Lượt xem: 835
Ngày 22/8/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 327/KH-UBND về việc đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018-2019

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:17  | Lượt xem: 586
Ngày 23/8/2018, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 32/LH-UBND về tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:16  | Lượt xem: 585
Ngày 24/8/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 330/KH-UBND về phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2018 - 2019

Đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban thường vụ Ban chấp hành năm 2019

Ngày đăng 31/08/2018 | 06:51  | Lượt xem: 555
Nội dung xem tại đây