Chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH Tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch năm 2021

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:47  | Lượt xem: 1261
Ngày 08/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 436/KH-UBND về tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch năm 2021

Kế Hoạch tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên

Ngày đăng 08/12/2020 | 11:33  | Lượt xem: 1608
Ngày 04/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 432/KH-UBND về tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020

Ngày đăng 03/12/2020 | 03:27  | Lượt xem: 4120
Ngày 01/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 424/KH-UBND Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 20/11/2020 | 10:50  | Lượt xem: 3394
Ngày 11/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nội dung chi...

Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:23  | Lượt xem: 2625
Ngày 05/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 01-TTQU Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:22  | Lượt xem: 1827
Ngày 04/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 06-KH/QU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công...

Kế hoạch quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:20  | Lượt xem: 1039
Ngày 23/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 05-KH/QU Kế hoạch quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa...

Chương trình số 03 của BCH Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:19  | Lượt xem: 926
Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bỏa cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận...

Chương trình số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:17  | Lượt xem: 986
Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 (Chương trình 02 của...

Chương trình số 01 của BCH Đảng bộ Quận khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:16  | Lượt xem: 849
Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;...

Vệ sinh môi trường, bổ sung phun thuốc diệt ruồi, côn trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 10/11/2020 | 05:23  | Lượt xem: 1516
Ngày 10/11/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 397/KH-UBND Vệ sinh môi trường, bổ sung phun thuốc diệt ruồi, côn trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia trên địa bàn quận Long Biên

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng quận Long Biên Năm học 2020-2021

Ngày đăng 10/11/2020 | 05:21  | Lượt xem: 1453
Ngày 10/11/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 394/KH-UBND Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng quận Long Biên Năm học 2020-2021

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 03:41  | Lượt xem: 1310
Ngày 30/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 379/KH-UBND Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2020

Kế hoạch Triển khai thực hiện sáng kiến trong công tác CCHC năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 10:38  | Lượt xem: 1262
Ngày 23/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 372/KH-UBND Triển khai thực hiện sáng kiến trong công tác CCHC năm 2020

KẾ HOẠCH Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 10:36  | Lượt xem: 1131
Ngày 23/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 371/KH-UBND Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Kế hoạch Tổ chức Giải chạy Marathon Long Biên năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 10:35  | Lượt xem: 1972
Ngày 22/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch 369/KH-UBND về việc tổ chức Giải chạy Marathon Long Biên năm 2020

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 2020

Ngày đăng 12/10/2020 | 11:05  | Lượt xem: 4448
Ngày 09/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 353/KH-UBND Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 2020

Kế hoạch Tổ chức Tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 04:46  | Lượt xem: 1380
Ngày 08/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 350/KH-UBND Tổ chức Tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020