Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lương quốc gia của Việt Nam

Ngày đăng 28/12/2020 | 02:34  | Lượt xem: 1077
Ngày 20/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lương quốc gia của Việt Nam. Nội...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:04  | Lượt xem: 1253
Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 12-KH/QU Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên,...

Kế Hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên” Năm 2021

Ngày đăng 28/12/2020 | 11:02  | Lượt xem: 824
Ngày 01/12/2020 Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 11-KH/QU Thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh...

Kế hoạch về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp,

Ngày đăng 28/12/2020 | 10:59  | Lượt xem: 871
Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch 10-KH/QU về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 23/12/2020 | 05:23  | Lượt xem: 1120
Ngày 22/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 451/KH-UBND Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu năm 2021, Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Ngày đăng 22/12/2020 | 12:38  | Lượt xem: 1101
Ngày 18/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 449/Kh-UBND về việc tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao Mừng năm mới - Xuân Tân Sửu năm...

Kế hoạch đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021

Ngày đăng 22/12/2020 | 12:36  | Lượt xem: 1112
Ngày 17/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 448/Kh-UBND về đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021

KẾ HOẠCH Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 14/12/2020 | 05:51  | Lượt xem: 1593
Ngày 14/12/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành KẾ HOẠCH 440/KH-UBND Phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quận Long Biên

KẾ HOẠCH Tổ chức Sự kiện trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá quận Long Biên

Ngày đăng 14/12/2020 | 05:50  | Lượt xem: 1250
Ngày 14/12/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 439/KH-UBND Tổ chức Sự kiện trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá quận Long Biên

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2021

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:50  | Lượt xem: 1443
Ngày 08/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 435/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2021

KẾ HOẠCH Tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch năm 2021

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:47  | Lượt xem: 1328
Ngày 08/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 436/KH-UBND về tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch năm 2021

Kế Hoạch tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên

Ngày đăng 08/12/2020 | 11:33  | Lượt xem: 1695
Ngày 04/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 432/KH-UBND về tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020

Ngày đăng 03/12/2020 | 03:27  | Lượt xem: 4203
Ngày 01/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 424/KH-UBND Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 20/11/2020 | 10:50  | Lượt xem: 3543
Ngày 11/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nội dung chi...

Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:23  | Lượt xem: 2694
Ngày 05/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 01-TTQU Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:22  | Lượt xem: 1969
Ngày 04/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 06-KH/QU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công...

Kế hoạch quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:20  | Lượt xem: 1102
Ngày 23/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 05-KH/QU Kế hoạch quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa...

Chương trình số 03 của BCH Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:19  | Lượt xem: 1002
Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bỏa cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận...