Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Ngày đăng 31/08/2018 | 06:50  | Lượt xem: 568
Nội dung xem tại đây

Nội dung chủ yếu Thường trực, Ban thường vụ quận ủy chỉ đạo trong tháng 9/2018

Ngày đăng 28/08/2018 | 05:38  | Lượt xem: 440
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020

Ngày đăng 13/07/2018 | 03:57  | Lượt xem: 491
Ngày 06/7/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 290/KH-UBND về việc chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quận Long Biên đến năm 2020

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 13/07/2018 | 03:56  | Lượt xem: 640
Ngày 29/6/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND về việc thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quận Long Biên năm 2018

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Ngày đăng 13/07/2018 | 03:55  | Lượt xem: 550
Ngày 28/6/2018, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 275/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm...

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2018)

Ngày đăng 06/07/2018 | 04:59  | Lượt xem: 1274
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III)

Ngày đăng 06/07/2018 | 04:57  | Lượt xem: 560
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2018

Ngày đăng 19/06/2018 | 03:28  | Lượt xem: 3619
Ngày 10 tháng 01 năm 2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2018

Chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2018

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:34  | Lượt xem: 761
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 04/11/2013 về công tác giáo dục

Ngày đăng 25/05/2018 | 11:27  | Lượt xem: 1537
Nội dung xem tại đây