Chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân khác

Ngày đăng 13/02/2020 | 09:59  | Lượt xem: 804
Ngày 12/02/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 211/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân khác

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV)

Ngày đăng 03/02/2020 | 03:38  | Lượt xem: 788
Ngày 02/02/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Ngày đăng 31/01/2020 | 09:37  | Lượt xem: 1123
Ngày 30/01/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận và UBND 14 phường năm 2020

Ngày đăng 31/01/2020 | 09:35  | Lượt xem: 1543
Ngày 20/01/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch 46/KH-UBND về việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận và...

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:24  | Lượt xem: 1811
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:23  | Lượt xem: 1173
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:21  | Lượt xem: 846
Ngày 09/12/2019, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-HĐND về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số...

Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 11/11/2019 | 09:38  | Lượt xem: 942
Ngày 06/11/2019, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 90/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 11/11/2019 | 09:36  | Lượt xem: 1258
Ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch số 93/H-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III

Quận Long Biên tổ chức Hội nghị Gặp mặt biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 10:29  | Lượt xem: 1622
Ngày 04/10/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Long Biên...

Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của BTV Quận uỷ về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường, TDP và sáp nhập các TDP trên địa bàn

Ngày đăng 08/10/2019 | 10:27  | Lượt xem: 1553
Ngày 27/9/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của BTV Quận uỷ về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động...

Chỉ đạo tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019 theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:23  | Lượt xem: 1528
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 cuả Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:19  | Lượt xem: 782
Nội dung xem tại đây