Chỉ đạo điều hành

Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 23/12/2020 | 17:23  | Lượt xem: 1104

Ngày 22/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 451/KH-UBND Tổ chức Liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng- Mùa xuân- Dân tộc”- quận Long Biên năm 2021

Nội dung xem tại đây