Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021
Ngày đăng 28/12/2020 | 11:04  | Lượt xem: 1207

Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 12-KH/QU Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021

Nội dung xem tại đây