Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Ngày đăng 28/12/2020 | 14:55  | Lượt xem: 1705

Nội dung chi tiết xem tại đây