Chỉ đạo điều hành

Đảm bảo y tế, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 09/03/2021 | 15:09  | Lượt xem: 1226

Ngày 22/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung chi tiết xem tại đây