Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 18/05/2021 | 14:54  | Lượt xem: 1567

Ngày 16/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 859/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây