Chỉ đạo điều hành

Tạm dừng hoạt động câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 31/05/2021 | 08:42  | Lượt xem: 1249

Ngày 28/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 953/UBND-YT về việc tạm dừng hoạt động câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây