Chỉ đạo điều hành

UBND quận Triển khai" Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:12  | Lượt xem: 772

Triển khai" Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND quận ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai" Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016 trên địa bàn quận Long Biên (Xem chi tiết tại đây)