Chỉ đạo điều hành

UBND quận Triển khai kế hoạch xây dựng "Phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:16  | Lượt xem: 1295

Triển khai kế hoạch xây dựng "Phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị"

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, UBND quận ban hành kế hoạch số 240/KH-UBND về Triển khai kế hoạch xây dựng "Phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017 (Xem chi tiết tại đây)