Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:46  | Lượt xem: 1504

Triển khai kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 06 tháng 9 năm 2016, UBND quận ban hành kế hoạch số 280/KH-UBND về kiểm tra xử lý vi phạm biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên (Xem chi tiết tại đây)