Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên
Ngày đăng 02/07/2021 | 14:39  | Lượt xem: 403

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Ngày 22/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức  mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên.

Chi tiết xem tại đây