Chỉ đạo điều hành

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 05/07/2021 | 09:50  | Lượt xem: 656

Ngày 03/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1227/UBND-YT về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây