Chỉ đạo điều hành

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 10/2016
Ngày đăng 27/09/2016 | 16:18  | Lượt xem: 743

Ngày 27/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 231-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 10/2016

Nội dung xem tại đây