Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/07/2021 | 10:36  | Lượt xem: 664

Ngày 12/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1267/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây